С. Градец – крепост Вавово кале / Градище / Грамени


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Вавово кале/Градище/Грамени се намира на 1.18 km югозападно по права линия от центъра на село Градец. Изградена е върху стръмно възвишение при един от завоите на река Луда Камчия. Реката обгражда крепостта от юг, изток и североизток. От юг склонът е защитен от отвесни скали, както и в крайната северна част. Крепостта е с неправилна форма и заема площ от около 18 дка. Тясна седловина със стръмни скатове я свързва с високите хълмове северно и западно от нея. Състои се от вътрешно и външно укрепление със запазени следи от укрепителната система при югозападния и източния сектор, на височина от 0.4 до 1.25 m. Вътрешното укрепление е с площ 7.8 дка. Крепостните стени са изградени от местен ломен камък, със спойка от кал. Те следват конфигурацията на терена. Широки са от 2.95 до 3.2 m при западния и северозападния сектор, където крепостта е най- достъпна. При югозападния ъгъл на укреплението, защитния зид е уширен под формата на бастион с трапецовиден план, с ширина 4.45 m, като челната му стена е дълга 2.3 m и сключва тъпи ъгли с прилежащите и крепостни стени. Достъпът се е осъществявал чрез една главна порта, с ширина 1.9 m, която се намира в североизточния край. Има и три потерни- една в югозападната страна и две при източната страна на вътрешното укрепление. Крепостта има само една кула, която се намира при върха на хълма. тя е външна и квадратна по план- 6х6 m. Тя се различава по строеж от крепостните стени. Изградена е от добре обработени квадри и по- малки каменни блокчета, споени с червен хоросан. Кулата е привратна- фланкирала е портата от изток и пътят подхождащ към нея. Останки от постройки се забелязват най- вече във вътрешното укрепление. Откритата керамика е от ранновизантийската епоха (V-VI век) и от българското средновековие (XI-XIV век). Особен интерес представлява откритата при южната част на крепостта квадра с две гравирани антропоморфни изображения и ценен надпис от времето на император Анастасий I (491-518 г.). Основното предназначение на крепостта е било да защитава Котленския проход, пътя на който минава в близост североизточно от нея и дублиращото трасе на Иреченския проход, разположено откъм запад. Тя е служила и за защита на местното население, като западно и североизточно от нея са открити селища от същите епохи. От трите крепости в района на Градец (другите две крепости са в Стидовската планина) само Вавово кале като централно разположено, най- голямото и единствено в района, може да се отъждестви с крепостта Грамени. Тя е упомената в географска последователност заедно с крепостите „Козяк“ и „Диавена“ в поемата на Мануил Фил и е ситуирана най- общо в района на село Градец.

Местоположение

Надморска височина: 429 m GPS координати: 42°47’13” С.Ш. и 26°31’50” И.Д.

Източници

Лисицов, С. Укрепителната система в Котленската планина през късната античност и българското средновековие- IV-XIV век. ВИС, кн. 3, София, 2011

Планове

s gradets krepost vavovo kale gradishte grameni 5f43bcb4498f5

 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.