С. Гостилица – крепост Чуката


63 / 100

Описание и история

Крепост Чуката се намира на едноименния връх, на 2.62 km източно по права линия от центъра на село Гостилица. Изградена на възвишение със стръмни склонове от север, изток и юг. Най- достъпно е от запад, където чрез седловина се свързва с останалата част от масива. Хълмът се намира на левия, западен бряг на река Янтра, която минава от юг и изток под него. От северната страна на възвишението към река Янтра на изток се спуска малка река.

Твърдина Чуката е с елипсовидна форма, издължена в посока изток- запад. Максималните размери са около 110х68 m. Защитената площ е около 4.7 дка.

При Чуката в основна посока изток- запад река Янтра пресича античен път. Той се проследява от Върбишкото поле на изток, до Ябланица на запад. В по- голямата си част тоя път обслужва Първа редица крепости на Източната римска империя, построени за защита от север.

Местоположение

Надморска височина: 331 m GPS координати: 43°01’41” С.Ш. и 25°24’01” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Видео

 

Comments are disabled.