С. Гостилица – крепост Горното кале


63 / 100

Описание и история

Крепост Горното кале се намира на едноименния връх, на 2.52 km западно по права линия от центъра на село Гостилица. Второто име с което е известна е “Високото кале”. Изградена е на ниско, самостоятелно възвишение, издължено в посока изток- запад. То е със стръмни склонове от всички страни, като е най- достъпно от североизток, където чрез седловина се свързва с останалата част от масива. От запад и юг е ограничено от малка река, а от север, северозапад и югоизток- от суходолия.

Връх Горното кале е стратегически, с широка видимост във всички посоки и на голямо разстояние.

Твърдина Горното кале е с неправилна, правоъгълна форма, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Издължено е в посока изток- запад. Максималните размери са приблизително 80х11х80х23 m. Защитената площ е около 1.5 дка.

Местоположение

Надморска височина: 405 m GPS координати: 43°01’01” С.Ш. и 25°20’18” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Видео

 

Comments are disabled.