С. Гостилица – крепост Дискодуратере

С. Гостилица - Дискодуратере

Крепостната стена на Дискодуратере.


74 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост, римска пътна станция и емпориум Дискодуратере/Diskoduratere се намира на 2.37 km южно по права линия от центъра на село Гостилица. Тя е построена на естествено защитено място. От югоизток минава река Янтра с висок и стръмен бряг от страната на укреплението. От югозапад минава дълбок дол. От североизток в древността е имало блато. Само от северозапад мястото е достъпно, където е имало издълбан дълбок ров, който продължава и от странаta на блатото.

Средно Дискодуратере се издига на 15 m над нивото на реката. Не е изградена спрямо посоките на света, поради конфигурацията на терена. Твърдината е приблизително с правоъгълна форма. Тя се нарушава само от югозападната стена, която при входа на укреплението видимо прави чупка. Размерите на стените са следните- северозападна- 94 m, североизточна- 114 m, югоизточна- около 85 m (южния ъгъл на крепостта е бил отнесен от реката) и югозападна до портата 42 m, и от портата до брега на реката- 85 m.

Общата площ на Дискодуратере е приблизително около 12.3 дка. Крепостните стени са дебели 1.4 m и са изградени от средни по големина ломени камъни, споени с бял хоросан. Лицевите страни на камъните са дялани. Фугите са били замазани. На височина на 2.2 m при северната кула се забелязват следи от тухлени пояси.

Дискодуратере е имала само една порта- на югозападната крепостна стена. Тя е била охранявана от вътрешна, правоъгълна кула. От портата е излизал път, който е продължавал на северозапад, където се е свързвал с главния път. Във четирите ъгъла на крепостта е имало по една кръгла кула с различни размери. Северна- 4.1 m в диаметър, западна- 3.75 m, източна- 2.95 m, южната кула е отнесена от реката и не се знаят нейните размери.

На североизточната крепостна стена на Дискодуратере около средата ѝ, има четириъгълна, външна кула с размери 5.1х3.95 m. На северозападната крепостна стена в средната ѝ част също има правоъгълна, външна кула с размери 5.9х4.6 m. На югозападната крепостна стена в южната ѝ част е имало правоъгълна, външна кула с неправилна форма с размери 5.7х5.2х4.08 m. По всяка вероятност и на югоизточната крепостна стена е имало в средата кула, но тя е била отнесена от река Янтра.

Дискодуратере е съществувало като укрепено селище или укрепено тържище още по времето на траките. Първото свидетелство за съществуването му е издигнат паметник на император Марк Аврелий между 176 и 180 г., където се споменава името му. Първоначалната, тракийска отбранителна система не е издържала на готските нашествия от 250-251 г.

След нашествията в края на III век, или началото на IV век са изградени крепостните стени на Дискодуратере. През V век или по точно след 423 г. крепостта е изоставена под заплахата на хунските нашествия. През XIII-XIV век, по време на Втората българска държава, мястото отново е населено и макар и в равнината, е удобно за отбрана. Твърдината възниква като укрепено селище или укрепено тържище още по времето на траките. След това става римска, пътна станция. По- късно получава и названието емпориум (тържище). През ранновизантийската епоха то вече е несъстоятелно, тъй като на практика вече имаме укрепено, полуградско селище.

Името Дискодуратере/Diskoduratere е с тракийски корен и означава “Двойната яка крепост” или “Двете яки укрепления”. Възможно е по времето на траките отбранителната линия да е била двойна, а в последствие по времето на Рим, да е станала единична. Възможно е и за втора защитна линия да е приета естествената природна защита на обекта.

Дискодуратере се намира на важно древно кръстовище. От север идват два пътя- от “Никополис ад Иструм” и от “Нове”, които тук се обединяват и с един път продължават на юг към “Шипченския проход”. От тук на изток има разклонение, което източно от с. Караиванца се съединява с пътя от “Никополис ад Иструм” и “Зикидева” и отива към “Верейския проход”. Друг път в основна посока изток- запад при кастела е пресичал река Янтра. Затова и ние смятаме, че Дискодуратере е имал още един вход към река Янтра, на отнесената от нея крепостна стена, който вход е бил свързан с моста над реката!

Местоположение

Надморска височина: 262 m GPS координати: 43°00’09” С.Ш. и 25°22’21” И.Д.

Снимки

Снимки на Дискодуратере

Литература

Боянов, И. Дискодуратере и емпориите в Римска Тракия. София, 2014.
Сулов, Б. Археологически проучвания в Дискодуратера от 1958 до 1961 година. – В: ИОМ- В. Търново, книга 3. Варна, 1966.
Автор: М. Гърдев

План

s gostilitsa krepost diskoduratere 5f413728f0348
План на Дискодуратере по Б. Сулов.

Видео

Comments are disabled.