С. Горско Косово – крепост


Описание и история

Крепост има на 5.2 km западно по права линия от центъра на село Горско Косово. Изградена е на скален нос, намиращ се на левия бряг на река Росица, издигащ се на около 170 m над реката. Има триъгълна форма, като северния и южния скални, отвесни склонове се събират в източната и страна. Най- достъпна е от запад, където носът е преграден с крепостна стена, изградена от ломени камъни без спойка. Стената е дълга около 150 m и е разположена в посока север- юг. Крепостта е с размери 150х150 m. На 60 m западно от крепостната стена, е възможно да е имало още една, дублираща първата.

Местоположение

Надморска височина: 364 m GPS координати: 43°06’49” С.Ш. и 25°06’27” И.Д.

Comments are disabled.