С. Горско Косово – крепост Пиретензиум / Косово / Хисаря


Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Пиретензиум/Косово/Хисаря се намира на 1.65 km южно от село Горско Косово. Построена е върху естествена скална височина, заобиколена от 3 страни от язовир “Ал. Стамболийски”. На върха на хълма се оформя широка тераса, на която е оформена крепостта. По местоположение тя наподобява крепостите на хълма Царевец или Трапезица. от югозапад, юг и изток склоновете на хълма са отвесни и крепостта от тия посоки е непристъпна. Достъпна е от север и северозапад. Крепостната стена е била широка 2 m, като е следвала очертанията на скалния венец. Изградена е от полуобработени камъни, споени с бял хоросан. Вътрешността на стената е изградена от блокаж от ломени камъни споени с хоросан. По цялата повърхност на крепостта се забелязват основи на сгради. Намират се останки от всички епохи. През римската епоха тук е имало митническо тържище, съществувало до края на III в. и е било на границата на провинциите Тракия и Мизия. Покрай него по долината на река Росица е минавал римски път, който е свързвал „Никополис ад Иструм“ със Севлиевското поле. Съществува легенда, че през средновековието крепостта се е владеела от феодал Косо (Костадин или Константин). Селището под крепостта (сега на дъното на язовира) се е казвало Косово. По всяка вероятност и крепостта се е казвала Косово през средновековието.

Местоположение

Надморска височина: 248 m GPS координати: 43°06’49” С.Ш. и 25°10’17” И.Д.

Източници

Колектив. Материали за археологическата карта на Великотърновския край. Старините в землището на Сухиндол. ГМСБ, Книга 15. Варна, 1989
Милчев, А. Габрово и неговия окръг през праисторическата и античната епоха. София, 1979 
М. Гърдев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/IXucnI
http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/05/blog-post_45.html
 

Comments are disabled.