С. Голям дол – крепост Калето


Описание и история

Средновековна крепост Калето се намира на едноименния хълм, на 2.45 km югоизточно по права линия от центъра на село Голям дол. Тя е изградена на възвишение със стратегическо местоположение и добра видимост към Тракийската низина. Укреплението има неправилна форма, като стените му следват конфигурацията на терена. Максималните му размери са 74х70 m и е с площ от 3.55 дка. По- голямата част от стената се проследяват под формата на разсип, но има един оцелял участък от нея с дебелина 1.4 m. Градежа ѝ е от ломени камъни, споени с кал. Входа на твърдината е от юг, а срещу него, долепен до северната стена е бил издигната кула с квадратен план. Размерите ѝ не могат да се определят точно, но в основата ѝ ясно се различават няколко помещения. Градежа на кулата е идентичен с градежа на стената. Из целият обект се наблюдава изобилие на фрагменти от строителна и битова керамика. Източно, непосредствено под крепостта преминава трасето на стар път.

Местоположение

Надморска височина: 574 m GPS координати: 42°19’24” С.Ш. и 25°15’18” И.Д.

Източници

М. Гърдев
Е. Минчев
К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/11/blog-post_51.html

Планове

К. Василев

 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.