С. Ганчовец – преграда Великата страна


62 / 100

Описание и история

Преградно съоръжение Великата страна се намира на едноименния хълм, на 2.54 km южно по права линия от центъра на село Ганчовец. Възвишението представлява рид, издължен в посока изток- запад, като в западната му част се намира местността „Великата поляна“. Целия рид е с високи и стръмни склонове от всички страни. Най- достъпен е в североизточната и югоизточната си част, където чрез седловини се свързва с останалата част от масива. С изключение на тия две точки, всички подстъпи към него са ограничени от реки и потоци с дълбоки дерета със стръмни склонове.

По двете седловини на Великата страна, в основна посока север- юг, минава древния път от „Никополис ад Иструм“ и „Зикидева“, към проходите „Мъглижки“ и „Дъбовски“ на централното било на Стара планина. Вероятно преградното съоръжение е служило за контрол на древната комуникация.

Преграда Великата страна е дълга 2.83 km, като в най- източния ѝ участък, на дължина от около 560 m е унищожена от селскостопанска дейност. Вероятно представлява ров с вал, а върху вала може да има преградна стена, изградена от ломени камъни без спойка. Регистрирана е от А. Милчев, който пише, че в местностите Великата страна и „Великата поляна“ има крепостни съоръжения от средновековието. Без посещение не може да се определи, дали на рида има останки от преградно съоръжение и от кой период е то.

Местоположение

Координати за проверка: Надморска височина: 460 m GPS координати: 42°58’27” С.Ш. и 25°32’28” И.Д.
Надморска височина: 460 m GPS координати: 42°58’25” С.Ш. и 25°32’29” И.Д.
Надморска височина: 521 m GPS координати: 42°58’13” С.Ш. и 25°32’05” И.Д.
Надморска височина: 480 m GPS координати: 42°58’10” С.Ш. и 25°31’31” И.Д.

Литература

Милчев, А. Габрово и неговия окръг през средновековието (VII – XIV В.). – В: Годишник на Софийския университет, т. 69. София, 1980.
Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *