С. Габровица – охранителна кула


Описание и история

Късносредновековна охранителна кула. В турско време, изглежда, през Кърджалийската епоха, при Хановете в село Габровица, е била построена двуетажна кула – стражарница за охрана на пътя от турски пазачи. Интересно е, че въпреки значението на Хановете за охрана и поддържане на важния път тяхното население не е привлечено от турската власт, като дервентджийско- „харбалии”, каквито са били момино клисурци.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Източници

Батаклиев, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. Историческо- географски преглед. София, 1969 г.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.