С. Фурен – укрепено селище на вис. “Чукара”


Описание и история

На височината Чукара е имало укрепено селище от втория период на медно- каменната епоха и е обитавано през IV-то хилядолетие пр.н.е.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Източници

http://bg.wikipedia.org/wiki/Фурен

Comments are disabled.