С. Фотиново – укрепен манастир под връх „Чалтепе“


7 / 100

Описание и история

Средновековен укрепен манастир има югоизточно под връх „Чалтепе“, на 3.1 km южно по права линия от центъра на село Фотиново. Той е изграден на езикообразна тераса, част от югоизточните склонове на „Чалтепе“. Всички склонове на върхът  са много стръмни и трудно достъпни, единствено споменатата тераса оформя малко заравнено пространство подходящо за застрояване. Формата и площта на манастира са продиктувани от терена на терасата. Той има максимални размери от около 25х 20 m и площ от 0.3 дка. Оградният зид се проследва във вид на разсип, като най- добре си личи в южната част на терасата. По целият си периметър в момента трудно се наблюдава поради множество нападали дървета на терасата. Най добре заоазени са останките на църквата която има приблизителни размери 16х10 m. Тя е ориентирана северозапад- югоизток и стените ѝ на места са запазени на височина 0.5 m над терена. Тя е била еднокорабна с голямо правоъгълно предверие.  Всички градежи са изпълнени от местен ломен камък споен с кал. Източно от църквата не се забелязва ограден зид, от тази страна склона на терасата се спуска почти отвесно. Освен оградният зид и останките от църквата на терена не се забелязват други руини, но пък той е покрит с дебел килим от борови иглички. Вероятно това е и причината в обекта да не се намира никаква керамика или друг археологически материал. На 1 km източно по права линия, на отсрещният хълм се намира тракийската  средновековна крепост „Чала“, за чийто религиозни нужди вероятно е бил изграден манастира.

Местоположение

Надморска височина: 1463 m GPS координати: 41°51’19” С.Ш. и 24°21’16” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/RufdWFffkEV6BWBn8

Планове

К. Василев

Comments are disabled.