С. Фотиново – крепост Фотинско кале


Описание и история

Тракийска крепост Фотинско кале се намира на връх „Калята“, в подножието на връх „Санджака“, на 300 m западно от местността „Горна Крегня“ и на 1.93 km северозападно по права линия от центъра на село Фотиново. Върхът на който е издигнато укреплението е с много стръмни и почти непристъпни склонове от всички страни. Според В. Миков хълма има естествен достъп от север, но това не е вярно. От север има само малка берма пред крепостната стена и склона, подобно на останалите страни, се спуска много стръмно. Южно от хълма минава пролома на Фотинаска река. Крепостта заема заравненото било на хълма, като крепостният зид е издигнат по ръба на заравненият терен. Укреплението има елипсовидна форма с ориентация север- юг, площ от 2.77 дка и максимални размери 95х42 m. Крепостната стена е широка около 3 m и се проследява под насип. Изградена е от ломени камъни без спойка. Стената и е запазена до височина от около 2 m. Портата на укреплението се намира на източната стена и представлява отвор в куртината. Около нея няма следи от допълнително укрепяване. Според В. Миков и П. Делирадев на източната стена е имало кули запазени на височина от 3 m, но на терена следи от такива съоръжения няма. Според същите автори, в споменатата местността „Горна Крегня“ е локализирано старо селище. В селището е намерена църква и са открити средновековни артефакти. Поради тази причина крепостта е нарочена освен за тракийска и за средновековна. На терена на укреплението, обаче няма никакви следи от средновековие. Датирането на крепостта с материали намерени само в селището, което е извън крепостните стени определено е несигурно. В южното подножие на върха има останки от древен път, който в днешно време е почти напълно унищожен от дърводобива в района. Крепостта е част от тракийската крепостна система в централните Родопи. Построена е от бесите и за сега няма данни до кога е просъществувала. Фотинската крепост е сред най- високо разположените в Родопите.

Местоположение

Надморска височина: 1620 m GPS координати: 41°53’54” С.Ш. и 24°20’18” И.Д.

Източници

Гиздова, Н. Средновековни крепости в Родопите на територията на Пазаржишки окръг. ИМЮБ, том 9. 1983 
К. Василев

Снимки 

https://goo.gl/photos/c4aLhVj4i5N6A7kDA

Планове

s fotinovo krepost fotinsko kale 5f43bd08d0c8d

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.