С. Емен – крепост Голямата могила

С. Емен - Голямата могила

Стената на кулата на крепост Голямата могила.


66 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Голямата могила се намира на едноименния връх, на 2.18 km югоизточно по права линия от центъра на село Емен. Изградена е на голяма изкуствена могила, висока 17 m и широка в основата около 140 m. Върхът ѝ е стратегически, като от него има отлична видимост във всички посоки и на голямо разстояние. Склоновете на могилата са стръмни.

Първоначално през късната античност на най- високата точка от хълма е издигната малка каменна кула. Тя е служила за охрана на кръстовището на два антични пътя. В посока север- юг западно до Голямата могила минава пътят “Нове”- “Дискодуратере”. В посока изток- запад южно до обекта върви пътят “Ряховец”- “Мелта”. Кулата освен за охрана на въпросните комуникации е служила и за предаване на сигнали към околните крепости. Тя е с максимални размери 15х11 m и площ от около 0.1 дка.

През средновековието около твърдината се е образувало селище. То е с неправилна форма, с максимални размери 169х113 m и площ от над 13 дка. Защитната му линия се състои от каменно- земни валове, на които по всяка вероятност е имало дървена палисада. На няколко места иманяри са пресекли с изкопи тия валове и ясно си личи структурата им.

Южната укрепителна линия на Голямата могила минава по билото на възвишението. В нейната среда се намира кулата. В нея е съсредоточена основната дейност на иманярите, които са разкрили няколко стени градени от добре подредени по лице камъни споен с кал. По терена на селището не се забелязват следи от постройки. Те или са засипани или пък са били изградени само от дърво.

Крепостта „Калето“ при село Емен е разположена на ниско място и няма визуална връзка с околните крепости. Тази функция се осъществява с помощта на обект Голямата могила. Тя осъществява визуална връзка на северозапад с крепостта „Висшеград“ при с. Вишовград, на североизток- с кулата на връх „Голямата чука“ при с. Мусина, на изток- с крепостта при с. Балван и крепостта „Градището“ при с. Мусина. От нея са подавани визуални сигнали до съседните наблюдателни кули и крепости, които са предавали сигнала нататък, до големите градове и гарнизони, като сигналът се е предавал чрез палене на огън или чрез звук (надуване на рог или биене на тъпан). По този начин съобщението за нападение се е предавало с възможно най- голямата скорост по ония времена.

Във вътрешността на кулата се срещат парчета от керемиди.

Местоположение

Надморска височина: 364 m GPS координати: 43°07’31” С.Ш. и 25°22’46” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

Снимки на крепост Голямата могила

План

К. Василев

Видео

Comments are disabled.