С. Елхово – крепост под вр. “Морулей”


4 / 100

Описание и история

Крепост има на 3.53 km югоизточно по права линия от центъра на село Елхово. Изградена е на билото на Средна гора, на 580 m североизточно по права линия от връх „Морулей“ и на 920 m югозападно по права линия от крепост „Каменен хълм“. Изградена е на достъпно от всички страни място. Крепостта е с неправилна форма с приблизителни, максимални размери 80 m в посока север- юг и 90 m в посока изток- запад. По всяка вероятност обекта е от византийския период. Служила е за охрана на кръстовище на два пътя- единия е пътят, който идва от север, от село Елхово и се спуска на юг към село Дълбоки, а другия е пътят, който върви по билото на Средна гора в посока изток- запад. От твърдината има отлична видимост на север и на изток.

Местоположение

Надморска височина: 844 m GPS координати: 42°32’45” С.Ш. и 25°45’36” И.Д.

Comments are disabled.