С. Еленов дол – крепост при манастир “Седемте престола”


Описание и история

Средновековна крепост Латинско кале се намира на 0.13 km североизточно от манастир “Седемте престола” и на 3.16 km южно по права линия от центъра на село Еленов дол. Тя е издигната на билото на носообразно възвишение, намиращо се на десният бряг на река Габровница. От възвишението има отлична видимост към почти цялата долина на реката, в северна и южна посока. Същото така от него се наблюдава и голяма част от поречието на река Ветрински дол, която идва от запад и се явява ляв приток на река Габровница. Крепостта разположена върху възвишението е малка и с почти кръгла форма. Максималната и дължина е 40 m, а максималната ширина 35 m. Крепостната стена от юг е градена така, че да запълни само отделни участъци между разпръснати в този участък, скални групи. По протежението на стената има запазени участъци с височина до 2.5 m. В югоизточната част крепостна стена няма, тъй като там има отвесни скали. В останалите части стената в момента е под формата на насип с височина до 1 m. Допълнително укрепване има от североизток, където възвишението се свързва с основния масив, чрез много тясна седловина. Там има останки от втора стена и ров. Вътрешността е била плътно застроена.

Местоположение

Надморска височина: 656 m GPS координати: 43°00’02” С.Ш. и 23°28’29” И.Д.

 

Снимки

http://azor.snimka.bg/mountain/manastir-sedemte-prestola-i-rimska-krepost.586033.
http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/05/blog-post_33.html

Източници

Е. Минчев
 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.