С. Драгиново – крепост Градището


Описание и история

Крепост Градището се намира на едноименното възвишение, на 5.7 km северно по права линия от центъра на село Драгиново, срещу тракийската крепост „Лакатска чука“. Крепостта е издигната на възвишение с отвесни склонове от всички страни с изключение на северозапад, където много тясна седловина го отделя от основния масив. От изток и юг хълмът е ограден от реките Болзово дере и Чепинска. От запад склона стръмно се спуска в дълбоко дере, а от север възвишението граничи със сухо и стръмно дере. Укреплението е с приблизителни размери 91х38 m и е издължено в посока югозапад- североизток. Няма данни за вида му, но от него има много добра видимост по поречието на река Чепинска в този участък.

Местоположение

Надморска височина: 893 m GPS координати: 42°07’07” С.Ш. и 24°00’42” И.Д.

Източници

К. Василев
 

Comments are disabled.