С. Драгаш войвода – крепост в м. “Бабина бара”


Описание и история

Късноантична крепост има в местността „Бабина бара“, на 2.26 km североизточно по права линия от центъра на село Драгаш войвода. Изградена е на възвишение на първа незаливна тераса, което е на северния склон на Никополските височини. Хълма от югозапад е оформен изкуствено, като в древността е издълбан ров, който в момента е дълбок 10 m под върха. На върха се забелязва очертание с елипсовидна форма, издължено в посока изток- запад. Неговата дължина е 76 m, а широчината е около 42 m. От външната страна е възможно да е имало още един охранителен пояс с приблизителна форма на полусфера, като равната страна е насочена на север. Приблизителните размери на външното укрепление са 150 m в посока изток- запад и 100 m в посока север- юг. По всяка вероятност през античността на това място е имало наблюдателна кула. През късната античност тук е изградена крепост. Тя е издигната в непосредствена близост до  път, който минава източно от нея. Този път идва от крепостта „Хисарлъка“ на река Дунав, като на юг се изкачва на Никополското плато и се свързва с дублиращия, Крайдунавски път II. Има вероятност укреплението да е съществувало и през средновековието.

Местоположение

Надморска височина: 107 m GPS координати: 43°40’53” С.Ш. и 24°59’07” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.