С. Драганово – крепост Кота 183.0

С. Драганово - Кота 183.0

Останки от крепостната стена на Кота 183.0.


69 / 100

Описание и история

Крепост Кота 183.0 се намира на едноименния връх, на 4.02 km източно по права линия от центъра на село Драганово. Изградена е на връх с високи и стръмни склонове от северозапад, запад, юг и изток. Най- достъпна е от североизток по билото на възвишението, където от чрез седловина се свързва с останалата част от масива. От северозапад, запад и изток е ограничена от суходолия, които вероятно са били потоци на времето. От юг тече река Янтра.

Укреплението Кота 183.0 се издига на 136 m над нивото на реката. На място от югоизток на върха, се забелязват бегло под насип останки от крепостна стена, изградена от ломени камъни без спойка. От юг трасето ѝ се проследява като засечка на терена. От другите страни в момента липсват останки от укреплението. Вероятно то е много старо, от предтракийския период. Връх “Кота 183.0” е с приблизително триъгълна форма, издължен в посока североизток- югозапад. Точните размери и форма не могат да бъдат установени.

Местоположение

Надморска височина: 183 m GPS координати: 43°13’40” С.Ш. и 25°47’46” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.