С. Долна Бела речка – крепост


Описание и история

Крепост има на 0.92 km източно по права линия от центъра на село Долна Бела речка. Крепостта е изградена на върха на рид от Стара планина, най- достъпен от изток, където чрез тясна седловина върхът се свързва с останалата част от масива. Северно и южно от възвишението се спускат малки реки, а самото то е със стръмни склонове. Крепостта е с приблизително елипсовидна форма с приблизителни размери 60х70 m. От нея се открива отлична гледка към долината на река Бела.

Местоположение

Надморска височина: 558 m GPS координати: 43°11’47” С.Ш. и 23°21’07” И.Д.

Comments are disabled.