С. Чукарка – крепост Шумнатото кале


Описание и история

Късноантична крепост Шумнатото кале се намира на 1.52 km западно по права линия от село Чукарка и на 0.5 km югозападно от крепостта “Калето”. На оголено възвишение, на площ около 2 дка личат останките от градежи: обработвани камъни в големи количества и строителна керамика. Според керамиката е датирана към IV-VII век. Двете съседни крепости са с пряка връзка със селището, което е разположено между тях. Местноста е изключително леснодостъпна. В близост до крепостта минава черен път към с. Чукарка. От всички страни освен от запад, хълмът е изключително стръмен, на места дори отвесен. Не се забелязват следи от ров от западната страна. Изключително трудно се проследява и трасето на самата крепостна стена. Най- лесно това става в източната и северната част. Прави впечатление факта, че крепостната стена от изток е била сравнително дебела около 3-4 m, независимо че хълмът е почти отвесен. Във вътрешността на крепостта е пълно с разхвърляни камъни и тухли, някой от които са останали запазени почти в оригиналният си вид. Характерно за крепостта е, че за градежа на сградите и стените е използван освен нормален камък и червен камък. За съжаление и тази крепост не е пощадена от иманярски набези. 

Местоположение

Надморска височина: 375 m GPS координати: 42°38’44” С.Ш. и 27°06’01” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999
С. Танев

Снимки

https://plus.google.com/photos/118046531361653679916/albums/619145939670…

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.