С. Чубрика – крепост


Описание и история

Крепост има на 1.37 km западно от центъра на село Чубрика, точно над пътя от селото към съседното село Църквица. Изградена е на самостоятелно възвишение със стръмни склонове. От крепостта има прекрасна видимост към всички околни крепости и пътища в региона. Крепостта е най достъпна от югозапад където се свързва с основния масив, чрез седловина. Склоновете на възвишението са много стръмни и залесени с борово гора. Това залесяване заедно с построения на върха параклис сериозно са обезличили твърдината. Крепостните стени в момента се наблюдават под насип силно покрит с хумус, създаден от боровите дървета. Крепостта е имала 2 крепостни стени, външна крепостна стена с овална форма, затварящата площ около 2.5 дка. Тази стена от към югозападната достъпна част е била доста по дебела. Вътрешната крепостна стена представлява кръг с диаметър около 15 m, затваряща площ от 176 m2. Ширината на стените не може да се определи без разкопки но очевидно варира в дебелините, в зависимост от конфигурацията на терена. На североизточната част от стената на цитаделата е построен малък параклис. На повърхността на крепостта не се намира никаква керамика, но пък се забелязаха 2-3 иманярски изкопа. От североизток, север, северозапад, запад и югозапад, крепостта е обиколена от стар античен и средновековен път, който е свързвал град Ардино с град Кърджали до средата на 20 век. На него северно от крепостта е съществувал крайпътен хан, който по сведения на местен жител е бил много стар. Не може да се определи периода на съществуване на крепостта без разкопки.

Местоположение

Надморска височина: 991 m GPS координати: 41°35’12” С.Ш. и 25°11’38” И.Д.

Източници

К. Василев
д-р Д. Димов

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/bVsWMB
http://dimdimon.snimka.bg/travel/krepost-pri-s-chubrika.822408

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.