С. Чомаковци – тракийска крепост Калето


Описание и история

Тракийска крепост „Калето” се намира на 2.61 km югоизточно от село Чомаковци в района на кариерата за камъни. Крепостта заема площ от около 30 дка. от север, запад и юг възвишението на което се намира е с отвесни или почти отвесни склонове. Достъпна е само от изток, където е изграден вал с окоп, който върви в посока север- юг. При разработването на каменната кариера, валът е бил разрушен на места. Насипът се състои от пръст, камъни и обгорели греди, навярно от дървена конструкция на палисада. Валът е запазен в по- голямата си част с ширина 8- 10 m и височина на места повече от 2 m. Крепостта е датирана от 4 век пр.н.е.

Местоположение

Надморска височина: 180 m GPS координати: 43°18’47” С.Ш. и 24°05’23” И.Д.

Източници

Ст. Н. С. Дора Димитрова (1985) “Археологически паметници във Врачански окръг”, стр. 38-39, гр. София

Comments are disabled.