С. Черничино – крепост на вр. Кота 567


Описание и история

Крепост има на връх „Кота 567“, на 3.43 km югоизточно по права линия от центъра на село Черничино. Изградена е на тераса на билото на рид с високи и стръмни склонове от всички страни, с изключение на североизток. Обекта е с елипсовидна форма, издължена в посока север. Максималните размери са 47х25 m.

Местоположение

Надморска височина: 567 m GPS координати: 41°34’52” С.Ш. и 25°52’59” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.