С. Черни рид – крепост на рида Селския борун


Описание и история

Крепост има на билото на рида „Селския борун“, на 2.53 km северозападно по права линия от центъра на село Черни рид. Изградена е на връх със стръмни склонове на запад, север и изток. От запад и север рида е ограничен от река Марашница, а от изток- от неин десен приток. Обекта е с формата на трапец, издължен в посока север- юг. Максималните размери на обекта е 120х80 m.

Местоположение

Надморска височина: 383 m GPS координати: 41°32’05” С.Ш. и 25°57’39” И.Д. 

Източници

М. Гърдев

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.