С. Кметовци – крепост Чукаря


63 / 100

Описание и история

Крепост Чукаря се намира на едноименния връх, на 1.68 km югоизточно по права линия от центъра на село Кметовци. Изградена е на самостоятелно, куполообразно възвишение със стръмни склонове от всички страни. Най- достъпно е от югозапад, където чрез седловина се свързва с останалата част от масива.

От изток Чукаря е ограничен от Боженска река, а от запад и север- от ляв неин приток. От юг възвишението е ограничено от две суходолия, спускащи се от седловината на запад и изток. Върхът е стратегически с отлична видимост във всички посоки.

На Чукаря е имало укрепление с неправилна, елипсовидна форма, издължена в посока север- юг. То е имало двойна защитна линия, като разстоянието между двата отбранителни пояса е било около 15-25 m. Общите размери на обекта са около 183х165 m. Защитената площ е била около 26.2 дка. Съдейки по разположението, формата и размерите може да се предположи, че твърдината е била от тракийския период.

В днешно време на връх Чукаря се вижда ограждение с неправилна, правоъгълна форма с размери 52х47х45х35 m и защитена площ от 2 дка. То е или съвременно стопанско ограждение, или крепост от по- късен период от тракийския.

Местоположение

Надморска височина: 573 m GPS координати: 42°53’05” С.Ш. и 25°24’25” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Видео

 

Comments are disabled.