С. Бяла река – крепост Мела

С. Бяла река - Мела

Крепост Мела снимана от запад.


74 / 100

Описание и история

Средновековна крепост Мела се намира на едноименното възвишение, на 1 km североизточно по права линия от центъра на село Бяла река. Тя е изградена в най- западната част на скалист хълм издължен в посока изток- запад. Хълмът от юг и запад е с отвесни до 40 m скали, а от север- с много стръмни склонове.

Твърдината Мела е най- достъпна от изток по равното плато на масива. Крепостната стена затваря площ от около 5.1 дка и се проследява под насип с височина 3 m и ширина 6 m. Тя прегражда достъпа до носа от изток, югоизток и север. От останалите страни Мела е разчитала за своята защита на отвесните, скални склонове. По стената на няколко места от север и изток се забелязват останки от кули. От изток, непосредствено пред източната крепостна стена, се наблюдават останки от ров, с ориентация север- юг, който е преграждал изцяло носа.

Във вътрешността на Мела, под насип се забелязват основи на сгради. Като цяло укреплението е в лошо състояние, тъй като в средата на XX век, в него е издигнат ретранслатор и сервизно помещение, а по крепостната стена е опъната ограда. Това изграждане и последвалото активно стопанисване, е довело до обезличаване на обекта. От укреплението се открива широка панорамна гледка към околността и близките крепости в района.

Местоположение

Надморска височина: 342 m GPS координати: 43°08’14” С.Ш. и 25°12’52” И.Д.

Литература

Автор: К. Василев

Снимки

Снимки на крепост Мела

Comments are disabled.