С. Божевци – крепост 2


Описание и история

Крепост има на 1.73 km южно по права линия от центъра на село Божевци. Крепостта е изградена на самостоятелно издължено в посока изток- запад възвишение със стръмни склонове. Укреплението обхваща връхната, равна част на хълма. Има неправилна елипсовидна форма, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Общите му приблизителни размери са около 140 m в посока изток- запад и около 140 m в посока север- юг.

Местоположение

Надморска височина: 643 m GPS координати: 42°51’00” С.Ш. и 26°08’00” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.