С. Борино – крепост Турлатемечи


Описание и история

Крепост Турлатемечи се намира на едноименното възвишение, на 1.5 km източно по права линия от центъра на селото. Изградена е на самостоятелно ниско възвишение, доминиращо над околната долина. Възвишението е със стръмни склонове и е най- достъпно е от север където се забелязват следи от ров. За голямо съжаление крепостта е силно обезличена, тъй като се намира доста близо до село Борино и възвишението е лесно достъпно. Хълмът е бил залесяван през 60-те години на миналия век, което допълнително е изличило и малкото следи от крепостта. Въпреки това на терена се забелязват отделни струпвания от камъни и части от трасето на оградната стена, но е трудно да се определи от какъв период е и каква точно форма е имала. Взимайки за отправна точка терена и отделните видими участъци от крепостните стени може да се предположи, че укреплението е имало форма на неправилен кръг с диаметър около 100 m.

Местоположение

Надморска височина: 1323 m GPS координати: 41°40’57” С.Ш. и 24°18’38” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/t8sYm1zSyNcu9CKs7
https://goo.gl/photos/uJ63L9ssTVA9s7aWA

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.