С. Бохова – крепост на вр. “Коленица”


Описание и история

Б. Чолпанов ни съобщава за крепост на връх Коленица до село Бохова. Поради липса на този връх на картите, предполагаемо: На 1.13 km североизточно по права линия от центъра на село Бохова.

Местоположение

Предполагаемо: Надморска височина: 1037 m GPS координати: 42°46’05” С.Ш. и 22°30’34” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.