С. Богомолско – крепост

img 5536 1 scaled e1606018664623

5 / 100

Описание и история

Двубазисна крепост има на 1.37 km северозападно по права линия от центъра на село Богомолско. Крепостта е издигната на самостоятелен хълм, в миналото обграден от всички страни от Стара река, с изключение от север, където чрез тясна седловина възвишението се свързва с останалата част от масива. Склоновете на възвишението са стръмни. В днешно време шосето за село Богомолско го заобикаля по същия начин, както някога реката. Хълмът е естествен. Издига се на 14 m над нивото на реката. В момента изцяло е обрасъл с дървета. По всяка вероятност крепостта е служила за отбрана на моста на античния и средновековен път, минаващ северно до нея в посока изток- запад. Хълма е с два върха, като и на двата се забелязват следи от укрепления, като южното укрепление е по добре запазено. Има почти правилна кръгла форма с диаметър около 30-40 m.

Местоположение

Надморска височина: 203 m GPS координати: 43°03’09” С.Ш. и 26°05’57” И.Д.

Литература

Информацията е подадена от музея в град Омуртаг
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.