С. Богатово – укрепено селище Бялата глина


58 / 100

Описание и история

Укрепено енеолитно и тракийско селище Бялата глина се намира в едноименната местност, на 1.35 km югозападно по права линия от центъра на село Богатово. Релефа на местността представлява три хълма със стръмни склонове от всички страни, които са ограничени от река Чопарата от север и запад и друга неизвестна река от юг, ляв приток на река Чопарата. От североизток и югоизток възвишенията са ограничени от суходолия, които по ония времена вероятно са били блатисти. От изток хълмовете се свързват с останалата част от масива чрез седловина.

От енеолита при Бялата глина е намерена брадва- чук, изработена от тъмнозелено габро. През IX-VII в.пр.н.е. тук е имало селище. По времето на траките през V-I в.пр.н.е. мястото също е обитаемо. И от двата периода тук са открити останки.

Първоначално през енеолита вероятно селище Бялата глина е било разположено на най- високия западен хълм, където се виждат засечки по терена. Защитата се е осъществявала с дървена палисада от вътрешната страна на засечките. Има вероятност целия хълм да е една селищна могила. Той е издължен в посока изток- запад. Приблизителните му размери са 120х62 m. Преди нивото на блатата, в основата на височините има още една тераса, която се издига на 35-38 m над нивото на реките.

По времето на траките, селище Бялата глина вече е с по- големи размери, като е разположено върху тази тераса, западния и средния хълм. Защитната линия се е състояла от ров, вероятно вал и дървена палисада върху нея. В днешно време са запазени частично рововете на терена. Максималните размери на селището са били около 290х217 m. Защитената площ е била около 24.2 дка. Има вероятност от външната страна по склоновете на терасата да е имало още два защитни пояса.

Местоположение

Надморска височина: 259 m GPS координати: 43°01’16” С.Ш. и 25°08’41” И.Д.

Литература

Недялков, П. Исторически очерци за миналото на селищата от Севлиевска община. Севлиево, 2012.
Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *