С. Белоградец – землена преграда


4 / 100

Описание и история

Землена преграда във видна окоп има на платото „Стана“, на 3 km северозападно по права линия от центъра на село Белоградец. Изкопан е в посока изток- запад през билото на рид, по което било върви римския път „Доросторум“- „Деултум“. Рида се простира в посока север- юг. Окопа е изкуствен, защото е издълбан през средата на височина от билото, а не през седловините северно или южно от нея. Склоновете на рида на това място от изток и запад са стръмни и високи. Самия окоп се проследява на дължина около 450 m. В средата съоръжението е широко около 20-25 m, а в посока към двата му края широчината се увеличава до около 50 m. Има вероятност окопа да е издълбан само като преграда на пътя, а може и да е бил част от землено укрепление, което да е било разположено в южна посока от него. Има вероятност южно от него да е имало и вал.

Местоположение

Надморска височина: 402 m GPS координати: 43°21’22” С.Ш. и 27°17’38” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.