С. Белица – крепост Градище


63 / 100

Описание и история

Крепост Градище е разположена на едноименния връх, на 9.6 km северно по права линия от град Белица, непосредствено северно от парка за танцуващи мечки. Възвишението, на което е издигната крепостта е с много стръмни северозападни, югоизточни и югозападни склонове. Единствения достъп до укреплението е от североизток през седловина, която отделя възвишението от южните склонове на Рила планина. В очертанията на крепостта се забелязват останки от крепостни стени видими под формата на насип. Местността е силно залесена и на повърхността на терена не се забелязват никакви останки от керамика или други фрагменти.

Местоположение

Надморска височина: 1445 m GPS координати: 42°02’10” С.Ш. и 23°34’47” И.Д.

Литература

Колектив, НАИМ-БАН. Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008.

Видео

Comments are disabled.