С. Българска поляна – крепост в м. Калето


11 / 100

Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост има в местността „Калето“, на 4.84 km югоизточно по права линия от центъра на село Българска поляна. Възвишението е с много добра видимост към тракийската низина. Твърдината е с трапецовидна форма с размери 170х60 m и площ от 7.74 дка. Крепостните стени се проследяват под насип висок 1-2 m и имат различен период на изграждане. На някой места се забелязват градежи без спойка, а в северният ъгъл е разкопан част от оградният зид, където се вижда стена от добре оформени по лице камъни споени със здрав бял хоросан. По цялото ѝ протежение не се забелязват останки от крепостни кули. Лицата ѝ са от по- големи камъни. Пълнежът е от по- малки камъни. Дебелина на стената от 1.4 до 1.6 m. В иманярските изкопи се откриват фрагменти от керамика от късната античност и средновековието. Във вътрешност се очертават останките от църква с ориентация изток- запад. Запазена е абсида с размери: дължина- 8.4 m и широчина 7.3 m. Църквата е изградена през средновековието. Входът на укреплението е бил от юг и все още се вижда добре на терена. На около 300 m южно от обекта е издигната преградна стена, която прегражда достъпът към нея. Стената е изградена между двата почти непристъпни северозападен и югоизточен склонове и има дъговидна форма. Тя се проследява под насип с височина 0.5-1 m. В западната ѝ част си личат основите, градени от камък със спойка от бял хоросан. В средата на стената има проход, където е бил входа. Тракийска керамика се намира между преградната стена и крепостта, където най- вероятно е съществувало тракийско селище. Възможно е преградата стена да е била част от укрепителната система на тракийския обект и в по късни времена да е преизградена наново с хоросан. Твърдината е служила за охрана на античния път минаващ южно от крепостта в посока изток- запад.

Местоположение

Координати на крепостта: Надморска височина: 662 m GPS координати: 42°00’28” С.Ш. и 26°14’55” И.Д.
Координати на преградната стена: Надморска височина: 655 m GPS координати: 42°00’21” С.Ш. и 26°14’46” И.Д.

Източници

Димитрова, Д., Ж. Попов. Археологическите паметници в Ямболски окръг. София, 1978.
Автори: Е. Минчев, М. Гърдев, К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/11/blog-post_71.html

Планове

К. Василев

Обекти в БългарияОбласт ХасковоОбщ. ТополовградЮгоизточна Б-я

Comments are disabled.