С. Антон – крепост Въртопско кале


10 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Въртопско кале се намира на едноименния връх, на 7.73 km източно по права линия от центъра на село Антон и на 0.9 km северно от трасето на подбалканският път. Крепостта е издигната на скалисто възвишение, част от рида „Острица“. Възвишението има отвесни склонове и се намира на десният бряг на река Въртопска. Допълнителна непристъпност на възвишението осигуряват река Въртопска от изток и неин десен приток от запад. Двете реки се вливат една в друга южно от хълма. Обекта е единствено достъпен от североизток през тясна седловина, която отделя мястото от основният рид. Крепостта е издигната на скалистото било на хълма. Достъпът до укреплението се осъществява по тясна, изсечена в скалите пътека, която преминава през естествен скалист процеп. Този процеп, като единствен път към билото е бил укрепен. Билото на върхът представлява равна площадка с неправилен план и приблизителни размери 100×40 m. Твърдината е издължена в посока североизток- югозапад, като наклона на терен е на юг. Намереният в обекта археологически материал е основно от I хил.пр.н.е, но са намерени и монети от II в.пр.н.е. Вероятно през тракийско време Въртопското кале е представлявало укрепено светилище. През средновековието естествената непристъпност на върха е била оценена и е използвана активно за убежище на местното население при опасност. Скалният процеп лесно е бил отбраняван с минимални усилия.

Местоположение

Надморска височина: 1362 m GPS координати: 42°43’47” С.Ш. и  24°21’24” И.Д.

Източници

Мутафчиев, П. Стари градища и друмове изъ долинать на Стрьма и Тополница. София, 1915
http://bgglobe.net/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8//%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5-2275

Comments are disabled.