Гр. Златарица – крепост Кота 331.0


63 / 100

Описание и история

Крепост Кота 331.0 се намира на едноименния връх, на 4.67 km южно по права линия от центъра на град Златарица. Върхът е част от масива „Голям Бакарджи“. Той представлява възвишение, което езикообразно се издава на юг от билото на масива. Има стръмни и високи склонове от запад, юг и изток. От юг и изток е ограничен от река Раков дол, а от запад и от северозапад- от суходолие.

На върха се забелязва елипсовидно очертание издължено в посока изток- запад. Максималните му размери са 150х72 m и защитена площ от около 10.3 дка. Съдейки по разположението и формата на обект Кота 331.0 може да се предположи, че той е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 331 m GPS координати: 43°00’14” С.Ш. и 25°54’19” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.