Гр. Велинград – укрепено светилище Острец


Тракийско и антично, укрепено светилище има на връх „Острец“, на 5 km западно по права линия от центъра на град Велинград. Склоновете на върха са стръмни. Крепостната стена обгражда върха, като от север, изток и запад върви по ръба на върха, а от южната страна слиза по склона с наклон от около 30 градуса. Върхът е с издължена, овална форма, в посока югоизток- северозапад с размери 40х15 m. Площта затворена от стената има триъгълна форма, с основа на югоизток и връх на северозапад. Тя е около 2 дка, а дебелината на стените достига 2 m. Запазената на терена стена е изградена от ломени камъни със спойка от бял хоросан, но в отделни сондажи се виждат участъците на по- старата стена градена от ломени камъни без спойка. В северозападната периферия на светилището са открити запазен участък от крепостната стена, както и неразрушен културен пласт, наситен с голямо количество фрагментирана култова керамика. В източната част на укреплението, е разкрита правоъгълна сграда, ориентирана югозапад- североизток, с вход на югоизточната стена, с размери 6х9 m. Сградата е градена от местен ломен камък без спойка. Входът е от югоизток и има добре оформена и запазена североизточна страница. Тя е била покрита с керемиди. При входа е открит железен ключ. Във вътрешността на сградата са открити няколко бронзови монети, отнасящи се към IV в., както и следи от пожар. В сондаж северно от сградата е открита част от каменна дъга, ограждаща от северозапад значителна концентрация на фрагменти от тракийска култова керамика, накити и култови предмети. На това място е открит и железен жезъл, завършващ с две змийски глави. Змията, независимо от връзката и с други божества, се приема за безспорен символ на родения от Зевс и Персефона Дионис, наричан още Сабазий. Археологическите материали и резултатите от проучванията свидетелстват за продължителното функциониране на тракийското светилище от първите столетия на І хил.пр.н.е  до началото на V в. Каменната сграда вероятно е храмова постройка и заедно с успоредната на нея югоизточна крепостна стена дават основание да се предположи, че принадлежат един от по- късните етапи от преустройството на светилището, вече през римската епоха. Обекта е паметник на културата.

Местоположение

Надморска височина: 1369 m GPS координати: 42°00’23” С.Ш. и 23°55’53” И.Д.

Източници

Домарадски М. Светилище на връх Острец при Велинград. Славиеви гори, Сб. т. І. 1994
Георгиева, Д. Салкин, А. Байраков, Д. Светилище на Дионис на връх Острец, Велинград. АОР София 2010
К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/04/blog-post_2.html
https://goo.gl/photos/V2Do7SJLtAVQnY1u8

Comments are disabled.