Гр. Велико Търново – крепост Странджа

Гр. В. Търново - Странджа

Част от градежа на средната отбранителна линия.


65 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Странджа се намира в едноименната местност, на 2.52 km северно по права линия от центъра на град Велико Търново. Изградена е на могилообразно възвишение, леко издължено в посока североизток- югозапад. От юг и запад е ограничено от река Янтра. Склоновете му от северозапад, югозапад и югоизток са високи и стръмни. Най- достъпно е от североизток, където чрез седловина се свързва с останалата част от масива.

При седловината останки от окоп не се забелязват. Защитната линия на твърдина Странджа е тройна. Вътрешните две отбранителни линии са изградени от ломени камъни без спойка. В днешно време все още се забелязват останки от тях на терена, както и запазени части от крепостните стени, проследяващи се под насип. Външната защитна линия се е състояла от дървена палисада, като пред нея склоновете на възвишението изкуствено са направени почти отвесни.

Формата на обекта е неправилна, като защитната линия на Странджа следва конфигурацията на терена. Максималните размери на укреплението са приблизително 192х92 m. Източно до крепостта преградна стена се спуска от скала „Чуй петела“ до реката, която стена в днешно време се проследява под насип. Дълга е около 1230 m. Около твърдината гората е осеяна от сгради и ограждения с дебели каменни стени, най- вече в североизточна посока.

Странджа е част от цялостна крепостна система на населено място, заемаща площ от около 6х6 km. По онова време тук обитават племената Кробизи и Уздицензи. За Кробизите Страбон и Павзаний пишат, че по време на война са сбирали до 200 000 мъжка армия. Населеното място няма аналог по големина и сложност на укрепителните съоръжения. По всяка вероятност тук е била столицата на племето Кробизи- „Берипара“.

Местоположение

Надморска височина: 199 m GPS координати: 43°06’13” С.Ш. и 25°37’27” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.