Гр. Варна – османски форт Курт табия


7 / 100

Описание и история

Османски форт Курт табия се намира на 5.04 km западно от квартал Галата град Варна, до селищно образувание Боровец. Табия (редут, форт) е землено укрепление, създадено за защита. В него се е разполагала пехота, артилерия и кавалерия. Табиите са били различни както по размери, така и по материал от който са изработени. Бил е част от варненската защитна османска линия, по време на Руско- турските войни. В случая тук става дума за главното укрепление на османската войска на южния фронт на защитата на град Варна.

Местоположение

Надморска височина: 226 m GPS координати: 43°09’03” С.Ш. и 27°52’48” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Турските укрепления във Варна (от 1828 и 1834 г.). – В: ИВАД, 2. Варна, 1909.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.