Гр. Тутракан – средновековно, отбранително съоръжение


2 / 100

Описание и история

Средновековно, отбранително, землено съоръжение има между крепостта „Трансмариска“ при град Тутракан и крепостта „Апиария“ при село Ряхово. Състои се от вал, ров от север и землени укрепления, разположени по дължината му, които са южно от него. Той е най- сложното по план землено съоръжение у нас. Дълъг е около 25 km. От запад започва от крепостта „Апиария“, където вероятно е бил първия лагер по неговата дължина. От там той тръгва на югоизток към второто, землено укрепление, намиращо се северозападно от село Бръшлен. Тази отсечка като следа, коренно се отличава от отсечката, която на 500 m югоизточно от лагер 2 се отделя в западна посока. Втората е много по- стара и обезличена, и почти непроследяема. Вероятно е издигната през византийския или римския период. Разстоянието между „Апиария“ и лагер 2 е 3.8 km. Лагер 2 се намира северозападно от село Бръшлян. Лагер 3 се намира североизточно от село Бръшлян. Между тях разстоянието е около 2 km. От лагер 3 валът продължава към лагер 4, който се намира северозападно от село Нова Черна. Разстоянието между тях е около 4.6 km. От лагер 4 валът продължава към лагер 5, който се намира северозападно от Старо село. Разстоянието между тях е около 5.7 km. След лагер 5 трасето на вала се проследява ясно до свинефермата, която се намира северно от връх „Боблата“/“Сакара“. От там той продължава към „Трансмариска“ при град Тутракан, а не свършва при височината „Боблата“, както предполага К. Шкорпил. Разстоянието между лагер 5 и „Трансмариска“ по права линия е около 7.7 km. Поради дългогодишната обработка на земята насипът и ровът са почти навсякъде заличени. При разрез направен северно от Старо село, където местните жители наричат вала „Малдан“, от насипа е запазена само най- долната част на височина до 0.3 m. Тя е съставена от сивочерна пръст, съдържаща керамични фрагменти от късножелязната епоха. Под вала лежи културен пласт на селище от същото време.
Крепостта „Апиария“ се намира на 6.5 km североизточно по права линия от центъра на село Ряхово.
Лагер 2 се намира на 1.22 km северозападно по права линия от центъра на село Бръшлян. В североизточната си част се долепва до северния склон на вала. Има петоъгълна форма с размери 205 m от югоизток, 180 m от юг, около 205 m от запад, вероятно около 205 m от север и около 80 m от североизток. Площта е около 36 дка. Датиран е към IX-X век.
Лагер 3 се намира на 2.15 km североизточно по права линия от центъра на село Бръшлян и на 2 km източно от лагер 2 и на 50 m южно от вала. Има формата на четириъгълник с размери 170х115 m и площ 25 дка. Частичното прорязване на неговия вал показва, че в централната му част е била изградена стена от чимове, което е характерно за крайдунавските укрепления.
Лагер 4 се намира на 4.6 km източно от лагер 3 и на 2.48 km северозападно по права линия от центъра на село Нова Черна. В момента е запазен само централния сектор на лагера. В план той представлява четириъгълник с размери около 215 m от север, около 170 m от изток, 220 m от юг и около 200 m от запад. Площта е около 36 дка. Първоначално тук е била изградена крепост, разрушена около V век. Селището продължава да съществува до VII век. Открити са следи от присъствие на раннославянско население. Земленото укрепление се датира от разкопвачите непосредствено след разрушаването на крепостта, т.е. V-VII век. Действително земления вал на източната линия лежи направо върху останките на източния зид на крепостта, но под него изцяло остава културния пласт на късноантичното селище. Земленото укрепление се е появило след изоставяне на селището и върху неговите останки най- вероятно през VIII-IX век. Северната и южната част на земленото укрепление са унищожени от селскостопанска дейност. Северната част е правоъгълна, като северната отбранителна линия е валът „Апиария“- „Трансмариска“, а южната- северния вал на централното, землено укрепление. Размерите са около 213 m от североизток, 65 m от изток, 215 m от север и около 120 m от запад. Южната част е с формата на четириъгълник, като северната отбранителна линия е южния вал на централното, землено укрепление. Размерите са 220 m от север, 77 m от изток, 225 m от юг и 115 m от запад.
Лагер 5 се намира на 5.7 km източно от лагер 4 и на 4.2 km северозападно по права линия от центъра на Старо село. Връзката му с вала е била разрушена още в началото на миналия век от селскостопанска дейност. Имал е правоъгълна форма с размери 200 m от север, 175 m от изток, 205 m от юг и 190 m от запад. Приблизителната площ е около 40 дка. От северната си страна има още една част, затворена от север от централния вал, а от юг от северния вал на земленото укрепление. Размерите са 200 m от север, 50 m от изток, 200 m от юг и 65 m от запад. В днешно време цялото укрепление е заличено от селскостопанска дейност.
Разстоянието между лагер 5 и „Трансмариска“ по права линия е около 7.7 km.
Това средновековно, отбранително съоръжение е било предназначено да охранява ниски блатисти тераси, през които е могло да се проникне на юг. Този участък се намира непосредствено северно от центъра на държавата и за неговата охрана са били взети особени мерки.

Местоположение

Надморска височина: 20 m GPS координати: 44°01’52” С.Ш. и 26°33’26” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.