Гр. Стражица – укрепено селище Стражница

Гр. Стражица - укрепено селище Стражница

Селище Стражница снимано от югозапад. Автор: М. Гърдев


59 / 100

Описание и история

Укрепено селище Стражница се намира в местност „Кайряка“, на 3.56 km североизточно по права линия от центъра на град Стражица. Построено е на платовиден връх с отвесни склонове от юг и югоизток, и стръмни от запад и север, като склоновете от всички страни са високи над 100 m. Наклонът на платото е от юг на север. От изток върхът се свързва с останалата част от масива чрез седловина. От север и запад е ограничен от поток, десен приток на Голяма река. Самата тя тече южно и югоизточно под възвишението. От североизток върхът е ограничен от суходолие, което изкуствено е дооформено и което намалява широчината на седловината.

Отбранителната линия на Стражница се състои от дълбок до 4 m и широк до 10 m ров, бегма широка около 15 m, засечка на терена от външната страна подобна на вал с дървена палисада по ръба, още една бегма широка около 15 m и вал от изток и засечка от север и запад с дървена палисада. От юг склонът е отвесен и много висок. От тая страна отбранителна линия няма. От изток валът на вътрешната отбранителна линия в основата е широк около 30 m и висок около 3-4 m. От североизточния ъгъл на запад той плавно преминава от вал към засечка на терена със същата височина. Широчината на цялата защитна линия е около 60-80 m.

Формата на селище Стражница е на неправилен правоъгълник с вътрешни размери: запад- 103 m, север- 112 m, изток- 67 m и юг- 140 m. Добре запазената отбранителна линия, на която подробно се отличават отделните елементи, както и формата на съоръжението ни подсказват, че Стражница е от средновековния период. Керамика на терена не се намира, вероятно защото теренът на селището е равен и е залесен много отдавна.

Иманяри с булдозер са разрушили източния, вътрешен вал на укреплението. Той е изграден от пръст и камъни. Тук вероятно се намира българското, укрепено селище Стражница на което е кръстен град Стражица.

През цялото селище минава средновековен път идващ от североизток, като върви главно по ръба на височината. Широк е около 1.5 m. На дълбочина в терена вътре в селището е вкопан от 0.2 до 0.5 m. По склоновете извън селището е вкопан на дълбочина от 1 m до 3-4 m. Южно под Стражница минава главния римски път “Никополис ад Иструм”- “Марцианополис”, а югозападно под него има кръстовище на три антични пътя.

От селище Стражница се открива широк обзор във всички посоки с изключение на североизток. От него има пряка видимост към околните крепости и стратегическите върхове с наблюдателно- охранителни кули на тях.

Местоположение

Надморска височина: 291 m GPS координати: 43°15’27” С.Ш. и 25°58’40” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.