Гр. Стражица – крепост Голчовец

Гр. Стражица - крепост Голчовец

Стената на крепост Голчовец.


68 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Голчовец се намира в едноименната местност, на 3.66 km североизточно по права линия от центъра на град Стражица. Изградена е на малка естествена могила, като обхваща върха, южния и източния склон на възвишението. Хълмът е с приблизителни размери 35 m от север и 120 m, от юг и изток.

По две малки ридчета, които се спускат от върха на югоизток и изток от най- високата точка, тръгват крепостни стени, които са изградени от ломени камъни без спойка. Те са много стари и почти обезличени на терена. Тези стени са дълго около 70 m всяка. Затварят пространство с неправилна, триъгълна форма, като югоизточната страна е дъговидна и изпъкнала навън. Тя е дълга около 85 m. Площта е около 3.8 дка. Крепостните стени са широки неповече от 1 m. На върха, откъдето тръгва се забелязва струпване на камъни- вероятно останки от плътен бастион.

От юг и изток укреплението Голчовец е леснодостъпно. Нямаме си на представа какви функции е изпълнявало то. На 350 и 690 m от Голчовец в югозападна посока има още две подобни могилообразни възвишения, които също са укрепени, но са от различни исторически периоди- средният обект вероятно е средновековен, а най- западния вероятно е античен и късноантичен. Трите твърдини са подредени приблизително в една линия в посока от запад- югозапад към изток- североизток. От северната им страна, между тях и възвишението „Кайряка“ в гората се забелязва трасето на древен път, който е насочен в посока изток- запад. Вероятно е дублиращо трасе на античния път „Никополис ад Иструм“- „Марцианополис“.

Местоположение

Надморска височина: 171 m GPS координати: 43°15’22” С.Ш. и 25°59’03” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.