Гр. Оряхово – землено укрепление


Описание и история

Землено укрепление или крепост има на 6.45 km западно по права линия от центъра на гр. Оряхово. Укреплението се намира на десния висок бряг на река Огоста. Дълго е 410 m и широко около 130 m. Има формата на правоъгълник. В горната му източна част е оформен квадрат със страни 140/140 m, който от запад е отделен от останалата част на укреплението с поредица от 3 вала разположени през 20 m. Западната страна опира в брега на река Огоста. В най- високата точка на укреплението се вижда квадрат със страни 20/20 m обграден с ров и вал. Разположен точно по посоките на света. Може тук да е била античната крепост „Аедабе”/”Аедава”, която още не е локализирана, но на картите я поставят между Августа и Вариана.

Местоположение

Надморска височина: 100 m GPS координати: 43°44’21” С.Ш. и 23°52’54” И.Д.

Comments are disabled.