Гр. Обзор – преградна стена


4 / 100

 

Описание и история

Късноантична преградна стена е започвала от югозападната крепостна кула на града, слизала е през крепостния ров и след това се изкачва стръмно по ръта “Ески баалар”/”Старите лозя”, който рът слиза на изток от височината “Янко тепе”. Върху самия връх на ръта “Ески баалар”, крепостната стена извива на югозапад и пресича пътя “Хисар йол”, който води към средновековната крепост Козяк. След като пресича пътя, крепостната стена върви покрай него до върха “Янко тепе”, от където преградната стена продължава на запад и после слиза по северозападния склон на “Янко тепе” в долината на река Курудере, недалече от водослива и с река Двойница. Останки от преградата са се срещали по времето на К. Шкорпил по височината “Янко тепе”, северозападния и склон, както и по ръта “Ески баалар”. В долината на река Курудере, по десния и бряг, преградната стена е била напълно унищожена. Тази част от преградата пресича река Курудере в посока северозапад и завършва при крепостта “Кале герме” в землището на село Приселци. На отсечката на стената, която е между крепостта “Кале герме” и левия бряг на река Курудере, са били изградени 3 правоъгълни кули, които са изнесени извън линията на стената, както в северна посока, така и в южна.

Местоположение

Надморска височина: 128 m GPS координати: 42°49’13” С.Ш. и 27°52’16” И.Д.

Източници

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982
Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929
М. Гърдев

Comments are disabled.