Гр. Обзор – крепост Навлохос / Хелиополис / Темплум Йовис / Теополис


5 / 100

 

Описание и история

Антична и късноантична крепост Навлохос/Хелиополис/Темплум Йовис/Теополис се намира на територията на съвременния град Обзор. Създаден като село X-XV века пр.н.е. на тракийското племе Нипси, които тогава (в бронзовата ера) дошли по тези места и го нарекли с името Навлокос. Около V-IV в.пр.н.е. тук от градовете на Елада пристигнали с корабите си елини и като харесали мястото, слезли на брега и предложили стоките си на местните жители, а с тяхно съгласие някои останали в селото. Така елините постепенно се настанили и започнали да строят големи обществени сгради- бани, тържища, храмове. От мрамора градчето заблестяло под ярките слънчеви лъчи, а площадът, построен под формата на слънце, дал и новото име на града- Хелиополис (град на слънцето). Хелиополис станал заможен търговски и занаятчийски център и пред него често заставали на котва чужди търговски кораби и разменяли стоките си със стоките на местните жители… Така градчето живяло и процъфтявало до идването на римляните, които разширявайки земите си на изток завладявали земите на траките. Минавайки през Хелиополис, те разбрали изключително доброто му местоположение на пътя от „Константинопол“ за делтата на река Дунав, затова оставили войски и започнали да строят укрепления и казарми. Римляните хванали околните води и посредством канали ги вкарали в града, където построили нови обществени сгради- храмове и бани. Близо до площада, на мястото на Зевсовия храм, бил построен храм на Юпитер, който днес лежи под руините на лятното кино. След като се настанили трайно, те решили  да променят и името на града. Така от Хелипополис той станал Темплум Йовис– град на Юпитер. Като византийски град просъществувал до идването на българите през VII век. Пълно описание на крепостта прави К. Шкорпил. Крепостния план на града е типичен за римските градове в северна България. Според К. Шкорпил преградните стени западно от твърдината в планината, са строени заедно с крепостните стени на града. Формата на обекта е неправилен четириъгълник, страните на който се пречупват според терена, с изключение на северната стена, която според равния терен е права без чупки. Най- дълга е южната крепостна стена- 850 крачки, след нея по дължина е западната- 675 крачки, следва източната- 600 крачки и най- къса е северната- 575 крачки. Имала е три входа- северен, западен и южен, всеки от които е фланкиран с две кули. Те не са центрирани по средата на крепостната стена на която са разположени. На изток, към морето по предание е имало още два входа, коита са били по- малки. По времето на К. Шкорпил все още са личали останките от южният, който не е бил фланкиран с кули. Кули е имало на всички крепостни стени, включително и в ъглите. Без ъгловите кули на северната стена са били най- много- 9 на брой, на западната- 7, на южната- 7, а на източна- само една. Заедно с ъгловите, крепостта е имала общо 28 крепостни кули. Ъгловите кули са били кръгли. Повечето кули са били с U-образна форма. Около портите някой от фланкиращите кули са били с правоъгълен или квадратен план. От югоизточната ъглова кула на изток в морето е слизала крепостна стена, която е била широка 3.1 m и е била изградена само от камък без спойка. Лицата на крепостните стени са били изградени от дялани камъни в редове, редуващи се с редове от правоъгълни и квадратни тухли. Пълнежът е бил от ломени камъни, всичко споено с червен хоросан. Крепостта е снабдявана с вода от височината „Янко тепе“, където е бил изграден резервоар за вода. Няколко извора са били каптирани и водата по глинени тръби се е отвеждала към града и към резервоара. Освен това вода в града се е доставяла и от река Двойница по водопровод, който е вървял под склона на височината „Янко тепе“ и е бил широк 0.57 и до 1 m висок. Бил е изграден е ломени камъни а отгоре е бил покрит с каменни плочи. Отвътре е бил измазан с няколко пласта хоросан. Вътре в града са намирани отсечки от тоя водопровод, които са били от тухли и също измазани с хоросан. Оттичането му е ставало в морето, като е минавал под крепостната стена. Допълнително укрепяване на града подсигурявал ров, който изкуствено е бил изграден от запад и предполагаемо от север. От юг има естествено дере, което служи за ров от южната страна.

Местоположение

Надморска височина: 5-35 m GPS координати: 42°49’08” С.Ш. и 27°52’52” И.Д.

Източници

Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929
М. Гърдев

Comments are disabled.