Гр. Котел – крепост 3


Описание и история

Крепост или кула има на 8.78 km северозападно по права линия от центъра на град Котел. Ситуирана е на 140 m от земления вал, на крайния южен връх на рида “Домус дайма”. Рида е със стръмни склонове от запад, юг и изток, който от същите страни е обграден от реки. Крепостта или кулата е служила за охрана и наблюдение на долината на река Кюпрюаланско дере, както и за охрана на пътя от Котел през Елена за Търново.  

Местоположение

Надморска височина: 628 m GPS координати: 42°55’39” С.Ш. и 26°21’11” И.Д.
 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.