Гр. Йерисос – крепост Петао/Круна


Описание  и история

Средновековна крепост Петao/Круна се намира на 1.3 km северозападно по права линия от центъра на гр. Йерисос. Тя е издигната в края на малко възвишение на левия бряг на река Плакия Лакос на около 1 km от вливането ѝ в залива „Колпос Йерису“. Възвишението има много добър обзор върху споменатия залив и цялата долина на град Йерисос. Укреплението има неправилна, триъгълна форма с максимални размери 42х48 m и площ от 1.12 дка. Крепостните стени са градени от грубо обработени речни и ломени камъни, споени с бял хоросан. Фугите между камъните са запълвани с по дребни, плочести камъни, като по този начин се получават доста добре подравнени лицеви стени. Дебелината на куртините е около 1.5 m и са запазени на височина до 2.5 m. Най- добре са съхранени северната и източната стени. На източния ъгъл, също така и на южния се забелязват останките на два квадратни бастиона. Вероятно на западния ъгъл също е имало такъв бастион, но тази част от крепостта е почти напълно обезличена. Основна част на отбранителната система представлява разположената в западната част на северната стена голяма жилищно отбранителна кула. Тя има квадратен план с дължина на стените по 7 m. Запазената ѝ днес височина е 12 m, с ясно различими три етажа. Със сигурност днес липсва най- малко един етаж и бойната площадка. Това се вижда от снимки направени на обекта в началото на XX в., когато височината ѝ е била най- малко 16 m. Кулата е градена по същия начин както и крепостите стени с тази разлика, че във височина, фугите са запълвани не с плоски камъни, а с отделни глинени тухли. Четирите ръба на кулата по цялата си височина, са оформени от добре подредени и идеално обработени, големи каменни блокове. Целият първи етаж на кулата е плътен без отвори. Там се намира щерната за питейна вода. Първите тесни мъзгали за обстрел са оформени на вторият етаж, където са се разполагали и складовите помещения. На третия етаж мъзгалите са малко по- широки и освен за обстрел служат и за влизане на светлина във жилищния етаж. Входа в кулата се намира на височината на втория етаж, като до него се стига по дървена стълба. Той е широк 1 m и е висок около 1.60 m. За оформянето му са използвани добре обработени, големи, каменни квадри, които образуват касата на вратата. Така описания донжон не случайно е издигнат в тази част на крепостта. Явявайки се най- здравият елемент от отбраната, той е поставен на терена от където обекта е най- достъпен. Всички останали страни на твърдината са издигнати на повдигнат терен спрямо околността, а от изток стените са защитавани от блатист участък създаден от реката. Входа в укреплението е бил на югозападната крепостна стена. Той е с ширина 1 m и е оформен по подобие на входа в кулата с тази разлика, че се намира на нивото на терена. Той е изграден като кула- порта, следи от която сега трудно се различават на терена. Вътрешността на обекта е застроена от жилищно- стопански сгради, складове, караулни и казармени помещения, чийто основи днес се различават на терена. В останките се различават множество фрагменти от битова керамика. В източната част на крепостта има извор, който е осигурявал прясна питейна вода. Днес този извор е каптиран и захранва част от град Йерисос с вода. Донжона и крепостта около него са изградени през 1320 г., когато сръбският, атонски манастир Хилендар придобива 68 акра земя в околността. За защита на тези земи манастира издига тази крепост. Това се случва по времето на Сръбския крал Стефан Урош II Милутин (1253-1321 г.) и по времето на Император Андроник II Палеолог(1282-1328 г.). Крепостта е наречена на сръбски Петао (петел), а ромеите възприемат гръцкото звучене на тази дума Круна. През 1423 г. тези земи са прехвърлени на османските власти, но крепостта остава във владение на Хилендарския манастир и служи основно като търговски пункт през който манастира пласира стоката си. През 1559 г. поради финансови затруднения крепостта е продадена на богат духовник от „Стагира“, който от своя страна го препродава на местен велможа от сръбски произход. През 1573 г. крепостта и кулата са откупени и отново попадат под управлението на Хилендарския манастир, но скоро след това пак са продадени на братята Мехмед и Мустафа Челеби. Двамата братя превръщат укреплението в свое основно седалище, но поради хазартният им начин на живот скоро са принудени да го заложат на евреин на име Йосиф син на Аврам от „Стагира“. През 1719 г. обекта отново е придобит от Хилендарския манастир и остава в негово владение до началото на XX в. По време на гръцкото въстание от 1821 г. кулата е опожарена и до 1990 г. не е използвана повече. В началото на 90-те години на XX в. започва мащабна реставрационна и укрепителна дейност, на която днес се дължи относително добре запазения вид на твърдината.

Местоположение

Надморска височина: 12 m GPS координати 40°24’11” С.Ш.и 23°51’45” И.Д.

Източници

https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=krouna
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/fxArvds9GLHXawLaA

Планове

К. Василев

Comments are disabled.