Гр. Гевгели – укрепен град в м. “Вардарски рид“


Описание и история

Праисторически и античен, укрепен град има в местността “Вардарски рид“, на 1.63 km североизточно по права линия от центъра на град Гевгели. Града е издигнат на двуглав хълм, с ориентация северозапад- югоизток, който се извисява на 30 m над левия бряг на река Вардар. Самия хълм с конфигурацията си лесно отговаря на нуждите за населен живот в почти всички праисторически и антични времена. По- високата северозападна част на хълма се издига доминиращо над равнината и коритото на река Вардар. Тя е лесно защитима, със стръмни скалисти страни и защитен достъп до водите на реката. Тук възниква праисторическо селище около 4500 г.пр.н.е. Югоизточната част от хълма, се извисява на 15 m над околния терен и е с достатъчна площ, за създаване на градско селище в началото на античния период. Най- старите останки на “Вардарски рид“ са открити случайно. Те документират живота, през каменната епоха на ограничено пространство на най- ниската южна тераса, както и на най- високата северозападна тераса. Началото на непрекъснато живеене обаче се свързва с източните склонове на хълма. Там са открити останки от селище от самия край на бронзовата епоха. Може да се счита, че на хълма е разположено първоначално праисторическо селище, което през следващите векове, цялото първо хилядолетие пр.н.е., непрекъснато ще се развива и разпространява. От това селище израства и елински град, който съществува до идването на римляните и римската окупация на Македония. Културните пластове от друго селище от ранно- желязната епоха или от първите векове на първото хилядолетие пр.н.е. са открити, както на източните склонове на хълма, така и в седлото между двете глави. Друго селище от желязната епоха затваряло най- широкото пространство. Слоеве с богато културно съдържание от VIII до VI в.пр.н.е. са открити на цялата повърхност на обекта, на двете глави на хълма и в седловината между тях. Това селище е било главен град на Пайонците. През следващите векове (V-IV в.пр.н.е.), постепенно се увеличава ролята на Долно Повардарие или Амфакситида, както е известна областта в древността. С това разрастване на значението на областта се развиват и елински градски центрове на север от централната част на Гърция, по долината на река Вардар. Такива градове са били “Европос”, “Аталанта” и “Гортиниа”. Един от тези градове несъмнено е бил разположен на височината “Вардарски рид“, но до момента категорични доказателства за точното му име не са открити. Въпреки, че е по-малко от предишното ранно- желязно селище, то откритите сгради и инвентар в тях свидетелстват за икономическа и културна мощ на новото селище с всички характеристики на градски живот. През III и II в.пр.н.е., градът се разпрострял на цялата площ на хълма. Върху руините от предишните селища били издигнати нови квартали с нова урбанизация, и по нови критерии, които позволили бързо икономическо и просторно развитие. От тези квартали са открити множество сгради и богати движими археологически материали. Там са намерени над 500 монети от всички македонски владетели и монети от римската република. По това време градът е бил областен център на областта Амфакситида. Животът в него е бил насилствено прекъснат някъде около средата на II в.пр.н.е. и никога не е бил възстановен. Прекратяване на съществуването му се свързва с римската инвазия по тези места. Едва, през XII-XIII век на южната тераса, в развалините от предримския град били вкопани средновековни гробове. Някои строителни интервенции са се случвали на хълма и през следващите векове, по време на османското владичество и през XX век, до най- ново време. Последните няколко десетилетия, “Вардарски рид“ е представлявал място за отдих и туризъм с широк паркинг, къмпинг и мотел. Къмпинга вече не съществува а на неговото мястото на източната тераса се извършват интензивни и систематични археологически изследвания.

Местоположение                                                                                 

Надморска височина: 88 m GPS координати: 41°08’55” С.Ш. и 22°31’19” И.Д.

Източници

1. http://www.otkrivam.com/?p=44&l=1&c=8&id=131
2. http://kulturnamapa.mk/kulturatradicija/arheoloshki-lokaliteti/arheoloshki-lokalitet-vardarski-rid-%E2%80%93-gevgelija
3.http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D0%B4

Планове

Вардарски рид.jpg

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *