Гр. Габрово – крепост Узун укуш

Гр. Габрово - Узун укуш

Крепостната стена на Узун укуш, разкопана от иманяри.


71 / 100

Описание и история

Антично и късноантично, преградно съоръжение Узун укуш се намира в едноименната местност, на 11.57 km южно по права линия от центъра на град Габрово. Изградено е на стратегически връх с отлична видимост във всички посоки и на голямо разстояние. Върхът е част от рида по който от север се изкачва пътят за “Шипченския проход”. Склоновете на върха са стръмни от всички страни, с изключение на югоизток, където чрез тясна, изкуствено доиздълбана като ров седловина, се свързва с останалата част от рида.

Съоръжение Узун укуш се състои от крепост, изградена с дялани камъни, споени с бял хоросан. Вероятно в градежа на стените е имало и тухлени пояси според П. Цончев, който е направил скица на обекта. От нея в посока североизток и югозапад две преградни стени тръгват по склоновете на рида. Укреплението е с максимални размери около 87 m в посока северозапад- югоизток и около 70 m в посока югозапад- североизток. Формата на твърдината е неправилна, съобразена с преградните стени.

Източната преградна стена на Узун укуш се проследява на дължина около 358 m от крепостта. Тя завършва при огромна скала в гората. Пред нея с фронт на север има издълбан дълбок ров. Западната преградна стена не се проследява в гората, но според П. Цончев е съществувала. Западния склон на рида е почти отвесен. Явно преградата е била къса, колкото да не позволи враг да се придвижи плътно покрай западната стена на укреплението.

Съоръжение Узун укуш е изградено тук със стратегическа цел. Идеята е врагът да се изкатери почти на централното било на планината и когато е най- уморен след 12 km изкачване по стръмния рид да бъде пресрещнат тук, и съответствено разгромен. Отделно докато се катери 12 km, войската защитаваща позицията ще има време да се подготви за предстоящото нападение а и от другите гарнизони ще бъдат привлечени допълнителни попълнения по билото на Стара планина. Пътят от юг до обекта е много по- къс. Така че е възможно да бъдат привлечени и подразделения от равнината.

Името Узун укуш означава “дълга стръмнина”, което подкрепя тезата за разположението на преградната сграда. Според Еким Андрейчин, който е първият уредник на музея на историографическото дружество в Габрово- останките на връх Узун укуш са идентични с описаните от пътешественика граф Луиджи Марсили руини на крепостта “Кабруа”, от названието на която градът уж взел своето име. В миналото Узун укуш бил известен и като “Оузан” (вероятно удължено от “узун”), като за известен период от време с този топоним бил наричан и самият път под върха- “Проход Оузан”.

Местоположение

Надморска височина: 1214 m GPS координати: 42°45’56” С.Ш. и 25°18’58” И.Д.

Литература

Койчев, К. Старо Габрово и пътищата около него. Габрово, 1998.
Информация за Узун укуш (Достъп: 08.05.2022).
Автор: М. Гърдев

План

Гр. Габрово - Узун укуш

Comments are disabled.