Гр. Емпаноми – укрепен метох Св. Анастасия


Описание  и история

Късносредновековна крепост-укрепен метох Св. Анастасия се намира на 3.7 km югоизточно по права линия от центъра на гр. Емпаноми. Издигната е на ниско възвишение, чийто югозападна, западна и северна страни са обиколени от малка река. Разположението на крепостта е стратегическо. Тя се намира в непосредствена близост до старият главен път между Солун и Касандра, а ниският хълм осигурява прекрасна видимост над всички, контролирани от метоха, околни земеделски земи. Същевременно укреплението остава скрито от крайбрежието, което намалява значително вероятността от нападение от страна на пирати. Това никак не е без значение, особено във времето, когато е изграден метоха 1530 г. В тези години берберските и тунизийски пирати са използвани от Османската империя като съюзни войски, като в замяна султана си затваря очите при нападенията им над християнски поселища и манастири. Крепостта има неправилна многоъгълна форма с максимални размери 40х30 m и площ от 0.92 дка. Крепостните стени са с дебелина от 1.2 m и са градени от грубо обработен дребен и среден по големина камък споен с бял хоросан. За изравняване на зидарията и за попълване на фугите от не дообработените камъни е използвано голямо количество керамика. В каменната зидария са вградени надлъжно разположени дървени греди – сантрачи, които засилват устойчивостта на стените. Крепостта е била съоръжена с три кули и един бастион, които са подсилвали защитата на стената. Първата кула се явява основната защитна опора на крепостта. Тя се намира в средата на северната стена и представлява масивна жилищно отбранителна кула- донжон с размери 9х9.45 m. Дебелината на стените ѝ е 1.5 m и се е издигала на височина 8.7 m. В нея са разположени три етажа с бойна площадка. Първият етаж – приземен е служил за склад, като в него се е прибирала реколтата и активите на метоха. На вторият етаж са били разположени три стаи, като една от тях е представлявала канцеларията на управника на метоха. Пред тази стая е изграден и единствения балкон на сградата. Третия етаж, както и бойната площадйка днес не са запазени. Вероятно третия етаж е представлявал оръжейна. Открити са горели пластове, което свидетелства за разрушение на кулата. Вероятно това става през 1821 г. по времето на гръцкото въстание за независимост. Кулата е била съоръжена са два входа, единия, главният е разположен на южната стена на височината на втория етаж и до него се достига по двураменна тясна, каменна стълба опряна на стената. Входа е оформен от големи добре обработени каменни квадри вградени в стената, които служат за каса на масивната и добре обкована дъбова врата. Над този вход е вграден, изсечен на плоча, надпис който свидетелства за годината на основаване на метоха. Вторият вход е малък разположен в основата на източната стена и е служил за пряк достъп до приземния етаж- склада. Достъпът до този втори вход е ставал извън крепостните стени и за неговата защита средновековния строител е изградил източната част на северната стена с около 4 m по- на юг. По този начин се оформя зъб, който позволява на защитниците на крепостта да обстрелват нападателите опитващи да разбият входа на склада. Другите две кули са разположени на югозападния и югоизточен ъгли на крепостта. Те имат квадратен плана с дължина на страната 3.5 m. Запазени са в пълната си височина от 10 m, включително със зъберите. Имат по два етажа, като партерния етаж е удебелен допълнително за по- голяма стабилност. Тавана на този етаж е сводест от сложна зидария с дялан варовик. Източната стена на крепостта днес е напълно разрушена. В миналото на мястото, където източната стена се е съединявала с югоизточната е имало малък правоъгълен бастион. В по- късни времена той е бил разрушен и на негово място е постороена пещ, която в последствие също е разрушена. Входовете в крепостта са били три на брой, като се изключи входа в към приземния етаж на донжона. Главният вход е разположен  на югоизточната стена в близост до югоизточната квадратна кула. Той е с размери 1.2х1.7 m  и е затварян от двукрила дървена врата. Вторият вход е на западната стена и е с подобни размери. Днес за разлика от главния този вход е разрушен. Третия вход представлява малка потерна с ширина 0.8 m и височина 1.4 m, разположена на южната стена в близост до югоизточната кула. Много е вероятно описаните входове да не са съществували по едно и също време. Вътрешността на крепостта е била застоена от сгради основно долепени до крепостните стени. В североизточния ъгъл на укреплението в една такава сграда се е намирала и църквата на метоха. Нейната северна и западна стени са били общи с крепостните стени на крепостта. За голямо съжаление през 1965 г. при самоиницятива на местни жители е започнал строеж на нов параклис на мястото на старата църква. При този строеж са унищожени останките от старата църква, както и останките от третия етаж и бойната площадка на донжона, чийто материал е предвиден за използване в строежа. В крайна сметка след намесата(макар и закъсняла) на гръцките власти, всяко строителство и дейност в археологическия обект е преустановено. След което в периода 1976-1987 г. са проведени и проучвания. От тогава до сега обекта чака социализация. Това е най- добре запазения късносредновековен метох в пределите на Гърция, а и на Балканите като цяло.

Местоположение

Надморска височина: 38 m GPS координати  40°24’07” С.Ш.и 22°57’21” И.Д.

Източници

К. Василев
https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=aganastasia

Снимки

https://photos.app.goo.gl/nvpa9QCmhNdmbMX58

Планове

К. Василев

gr empanomi ukrepen metoh sv anastasiya 5fad7415ed7adgr empanomi ukrepen metoh sv anastasiya 5fad74160eed6

Comments are disabled.